/img/logo-rubi.jpgMo�nosti demokracie

Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anství

- projekt ob�anského sdru�ení Asi-milovaní
(reg. �. projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0209)

logo-asi

PROJEKT

PROGRAMY PRO ŠKOLY

PUBLIKACE

PRÁVNÍ RÁMCE

SLOVN�EK POJM�

KONFERENCE

MÉDIA

KALENDÁ�

FOTOGALERIE

ASI-MILOVANÍ

SPOLUPRÁCE

ZAJÍMAVOSTI

KONTAKTY

ENGLISH

logo-OPVK

Média

 


O mezinárodní konferenci „Demokracie versus extremismus. Principy všedního hrdinství“, kterou naše ob�anské sdru�ení po�ádá ve dnech 4.- 6. 10. 2013 v Galerii St�edo�eského kraje v Kutné Ho�e (podrobn�ji v sekci KONFERENCE) aktuáln� informuje Deník (�lánek si zobrazíte kliknutím na p�ilo�ený náhled): 


______________________________________________________________________________________

Základní škola Hany Benešové v Borech na svém webu chválí náš projektový den.
Na p�vodní �lánek se dostanete, kdy� kliknete na p�ilo�ený náhled:

______________________________________________________________________________________  
 

Hlavní mana�er projektu v kv�tnu poskytl rozhovor serveru iHNed.cz, p�e�íst si ho m��ete,
kdy� kliknete na p�ilo�ený náhled: ______________________________________________________________________________________
 
 

Nacionalismus je cool, verbují radikálové mladé voli�e.
Vábí je rasistickými letáky

Pravicoví radikálové mají nový politický cíl - d�ti. Cílení na mláde� jim vychází, podle posledního výzkumu organizace �lov�k v tísni ze vzorku 1100 student� st�edních škol a u�iliš� by dvanáct procent volilo D�lnickou stranu sociální spravedlnosti.
Zdroj: iHNed.cz

Celý �lánek...

 

 


Odkazy na zajímavé �lánky
p�ináší zejména pravideln� aktualizovaný profil projektu na FACEBOOKuMo�nosti demokracie na Facebooku

© 2011 Martin M.© ASI-MILOVANÍ, o. s.