/img/logo-rubi.jpgMo�nosti demokracie

Hrozby extremismu / P�íle�itosti demokracie - výchova k aktivnímu ob�anství

- projekt ob�anského sdru�ení Asi-milovaní
(reg. �. projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0209)

logo-asi

PROJEKT

PROGRAMY PRO ŠKOLY

PUBLIKACE

PRÁVNÍ RÁMCE

SLOVN�EK POJM�

KONFERENCE

MÉDIA

KALENDÁ�

FOTOGALERIE

ASI-MILOVANÍ

SPOLUPRÁCE

ZAJÍMAVOSTI

KONTAKTY

ENGLISH

logo-OPVK

Kontakt

Vaše názory, p�ipomínky, pot�ehy a podn�ty, stejn� jako dotazy nám m��ete poslat na e-mail 

nebo zavolat na telefonní �íslo
Poštovní adresa:
 

Asi-milovaní, o.s.
POSTE RESTANTE
Kafkova 19
160 41 PRAHA 6


© 2011 Martin M.

© ASI-MILOVANÍ, o. s.