Klip Měl by být omezován přístup na pietní místa z důvodu konání jiné nahlášené akce

Klip na aktuální téma od studentů Hudebního gymnázia v Praze 3 - Žižkově.

https://www.youtube.com/watch?v=D1Xw4sYMtCA&feature=youtu.be

Klip Měly by být z důvodu bezpečnosti preventivně omezovány hromadné akce?

Klip na aktuální téma od studentů Hudebního gymnázia z Prahy 3.

https://www.youtube.com/watch?v=ZT3_eqwoo9c&feature=youtu.be

Záznam z konference

Inovace výuky. Učíme se z příběhů okolního světa, na kterém byl představen projekt Meze svobody a jeho výstupy:

http://slideslive.com/38895245/meze-svobody.

 


Studentská konference v Kutné Hoře 2015

Studentská konference v Kutné Hoře 2013

Metodika práce s klipy

Metodiku pro pedagogy a lektory, jak pracovat s klipy z projektu Meze svobody/ Free2choose naleznete v sekci Odborné texty: http://moznosti-demokracie.cz.wedecom.net/odborne-texty/

Klip Zavedení školních uniforem v ČR

Nový klip našich nejmladších projektových účastníků ze ZŠ Plaňany je na youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=4QCmBmmtDcU

Klip Zavedení kamerového systému na školách

Natočili studenti Gymnázia Chomutov v květnu 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=f-l3vtXWiA8&feature=youtu.be

Klip Úplný zákaz kouření v restauračních zařízeních

Natočili studenti Gymnázia Chomutov v květnu 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=e7aby5GkDr4&feature=youtu.be

Reportáž TV Přibyslav o projektu: https://www.youtube.com/watch?v=7hrS4YlPw5g&feature=youtu.be.

Na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře vytvořili studenti maturitních ročníků v rámci politologických seminářů Víta Rakušana a Zdeňka Maňáka šest videoklipů projektu Meze svobody/ Free2choose Create. Témata si studenti zvolili sami.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů a MŠMT a městem Kutná Hora.

Veřejná diskuse nad studentskými klipy

Spolek Asi-milovaní a Gymnázium Jiřího Ortena Vás srdečně zvou na sérii veřejných diskusí k pracím studentů maturitních ročníků Meze svobody.

V pátek, 13. 3., proběhla debata na Gymnáziu Jiřího Ortena. O tématu zákaz KSČM diskutoval kolínský starosta Vít Rakušan s PhDr. Milanem Bártou z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Různé pohledy na eutanazii a poslední chvíle člověka vůbec z etického i medicínského hlediskaVám přiblížil lékař Pavel Kopelent a ředitelka kutnohorského sociálního centra domácí péče Patricie Daňková.

Další tři diskuse proběhnou během března a dubna na různých místech v Kutné Hoře. Sledujte v našem kalendáři a v sekci Meze svobody.

Klip Eutanázie, Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora

Klip Eutanázie, Kutná Hora. Natočeno v prosinci 2014 a lednu 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=hmZXWkpciHw&feature=youtu.be

Klip Adopce dětí homosexuálními páry, Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora

Klip Adopce dětí homosexuálními páry , Kutná Hora. Natočeno v prosinci 2014 a lednu 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=ihP1bH6Hxz0&feature=youtu.be

Klip Zákaz komunistické strany, Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře

Klip Zákaz komunistické strany, Kutná Hora. Natočeno v prosinci 2014 a lednu 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=IclQpa2bLLg&feature=youtu.be

Klip Opětovné zavedení povinné vojenské služby, Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora

Klip Opětovné zavedení povinné vojenské služby, Kutná Hora. Natočeno v prosinci 2014 a lednu 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=PvOJ_oZH_PQ&feature=youtu.be

Klip Obnovení trestu smrti, Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora

Klip Obnovení trestu smrti, Kutná Hora. Natočeno v prosinci 2014 a lednu 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=FmoJ7AqtQ4A&feature=youtu.be

Klip Snížení věkové hranice trestní zodpovědnosti, Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora

Klip Eutanázie, Kutná Hora. Natočeno v prosinci 2014 a lednu 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=7ba7aR9GKrQ&feature=youtu.be

První dva výstupy projektu v roce 2014 byly vytvořeny žákyněmi osmého a devátého ročníku základní školy v Přibyslavi.

Klip Bulvár, ZŠ Přibyslav

Klip natočený žákyněmi osmých a devátých tříd ZŠ v Přibyslavi v listopadu 2014. Po rozkliknutí ikonky "Titulky" vpravo dole na liště klipu se spustí anglické titulky.

https://www.youtube.com/watch?v=lEO8G2_1LR0&feature=youtu.be

Klip Schizofrenie, ZŠ Přibyslav

Klip natočený žákyněmi osmých a devátých tříd ZŠ Přibyslav v listopadu 2014. Po rozkliknutí ikonky "Titulky" vpravo dole na liště klipu se spustí anglické titulky.

https://www.youtube.com/watch?v=m9oGTDnDkaM&feature=youtu.be

Meze svobody / Free2choose

Projekt Meze svobody vede žáky k pochopení důležitosti dodržování lidských práv a předcházení projevů extremismu, který ohrožuje nejen demokracii jako takovou, ale osobní svobody a práva každého jednotlivce. Demokracii považujeme za nejlepší dosažený společenský systém, byť má své obtížnosti, které předkládaným projektem chceme žákům představit a o nichž s nimi chceme diskutovat.

V rámci projektu se totiž sledují situace, kdy se proti sobě ocitají některá ze základních lidských práv a svobod (např. svoboda slova, svoboda vyznání, svoboda projevu, svoboda shromažďování atd.). Cílem projektu je vést žáky k pochopení konceptu demokracie a lidských práv a svobod, důležitosti odpovědnosti a aktivního občanství.

Koncept projektu, který jsme nazvali Meze svobody, využívá koncept zformulovaný Anne Frank House v Amsterodamu během posledních deseti let. Nizozemský projekt byl pojmenován Free2Choose a fáze, ve které vytvářejí videoklipy sami žáci, pak Free2Choose-Create. Našemu projektu jsme se rozhodli dát název Meze svobody, neboť jeho záběr je širší a komplexnější, zacílen nejen na žáky, ale i na pedagogy.Projekt Meze svobody klade velký důraz na projevy extremismu a různým metodám, jak mu předcházet, čímž původní koncept významně rozšiřujeme. Samotné tvorbě videoklipů necháváme původní název Free2Choose-Create.

Těžištěm je žákovský projekt: žáci samostatně vytvářejí videoklipy na vlastní vybrané téma pod odborným vedením. Klip se stává základem dlouhodobého vzdělávacího programu, do kterého jsou zahrnuti nejen tvůrci videoklipu, ale žáci celé školy a pedagogové, ve kterém budou pro žáky – účastníky projektu – realizovány lekce a projektové dny na téma lidská práva a extremismus a extremismus a média. Jelikož považujeme za velice důležité, aby se s tematikou pracovalo na školách soustavněji, nejen v rámci různých projektových aktivit neziskových organizací, které školy navštěvují, ale aby byla problematika zahrnuta do obecného kurikula školy, jsou součástí předkládaného projektu semináře pro pedagogy, které umožní pedagogům se v tematice extremismu zorientovat a řešit problémy, které se v této souvislosti mohou ve škole vyskytnout. Vyvrcholením projektu je konference pro žáky a pedagogy zapojené do projektu, kde vedle odborných přednášek a interaktivních seminářů bude dostatečný prostor vymezen diskusi o získaných vědomostech a zkušenostech.

Více informací, klipy a tematicky zajímavé články naleznete na facebooku.

Vytvářené klipy jsou postupně vkládány také na tuto stránku.