O nás

Občanské sdružení Asi-milovaní se činností svých členů a jimi rozvíjených aktivit snaží rozvíjet pocit občanské odpovědnosti zejména – ale nejenom – v mladých lidech. Snažíme se, aby si mladí lidé uvědomovali možnosti volby, odpovědnost, důsledky svého jednání i své možnosti a schopnosti změnit stávající skutečnost. Snažíme se je vést k vědomí, že také prostřednictvím malých činů mohou změnit svou i cizí budoucnost. Snažíme se je vést k soucitu, spoluúčasti a toleranci k osobním a kulturním odlišnostem, k odmítání násilí a k podpoře svobodného a demokratického jednání, i když to vyžaduje více trpělivosti, odvahy a porozumění.

Tyto své snahy realizujeme prostřednictvím programů určených přímo mládeži, stejně jako v programech určených jejich učitelům a vychovatelům.

AKTUALITY

Webinář Marie Zahradníkové na portálu rvp.cz ve středu 24. 9. 2014 od 20h. na téma Extremismus a škola: přístup k žákovi s radikálními postoji a jeho třídě. Více na http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5539